Włączamy
Zieloną
Energię!

Zakończyliśmy nabór do #HuaweiStartupChallenge4!

O konkursie

Kolejna, czwarta edycja wyjątkowego konkursu Huawei Startup Challenge organizowanego wraz ze Startup Academy, jest skierowana do polskich startupów, których celem jest rozpowszechnienie wykorzystywania zielonej energii i jej potencjału.

Każdego dnia wizjonerzy żyjący wokół nas wpadają na wyjątkowe pomysły i koncepty, które przy odpowiednim wsparciu byłyby w stanie pozytywnie wpłynąć na stan całego sektora energetycznego. Współpraca między odpowiednimi podmiotami otwiera drzwi do realizacji tych idei, a tym samym wpływa na zwiększenie dobrobytu obecnych i przyszłych pokoleń. W ramach tegorocznej edycji konkursu nagrodzone zostaną najbardziej innowacyjne rozwiązania, które usprawniają oraz upowszechniają metody pozyskania oraz wykorzystania zielonej energii, a także działają na rzecz poprawy kluczowych aspektów wpływających na efektywność energetyczną.

Konkurs #HuaweiStartupChallenge powstał, aby pomóc w rozwoju polskim startupom impaktowym, które wykorzystują technologie i tworzą innowacyjne pomysły w zakresie odnawialnych źródeł energii. Czwarta edycja ma służyć wsparciu polskich innowacji z obszaru zielonej energii.

Najlepsze rozwiązania zostaną wybrane przez Kapitułę składającą się z wybitnych przedstawicielek i przedstawicieli świata nauki, biznesu i ekspertów sfery publicznej na podstawie oceny aplikacji konkursowych.

Uczestnicy

Kogo zapraszamy do udziału?

Kogo zapraszamy do udziału? Poszukujemy społecznie odpowiedzialnych startupów na różnym etapie rozwoju, których  innowacyjne idee skupiają się wokół zielonej energii.

Zapraszamy ambitnych polskich innowatorów i innowatorki, którzy chcą podbić świat swoimi kreatywnymi projektami i poszukują możliwości dalszego rozwoju ich pomysłów. Jeśli chcesz mieć wpływ na zmianę świata i jesteś gotowy-a na wdrożenie kreatywnych technologicznych rozwiązań, które przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania
zasobów energetycznych na ziemi, to wyzwanie jest dla Ciebie.

Czekamy na Ciebie w #HuaweiStartupChallenge4!

Cele konkursu

Co jeszcze chcemy osiągnąć?

Nadrzędnym celem programu Huawei Startup Challenge jest wyłonienie najbardziej innowacyjnych polskich startupów, a także wsparcie w przekształceniu ich w dobrze prosperujące firmy.

Harmonogram

  1. Nabór zgłoszeń do konkursu

  2. Analiza zgłoszeń

  3. Zebranie kapituły, która wyłoni 20 startupów do udziału w projekcie

  4. Ogłoszeń wyników i rozpoczęcie challenge’u

  5. Czas trwania programu Huawei Startup Challenge

  6. Zebranie kapituły, która wyłoni finałową dziesiątkę startupów

  7. GALA FINAŁOWA

Challenges

Masz innowacyjny pomysł jak zrewolucjonizować produkcję i wykorzystanie zielonej energii? Weź udział w ścieżce wyzwań, która składa się z zadań, opinii ekspertów i specjalnie zaplanowanych działań, zaprojektowanych w celu ulepszenia i popularyzacji Twojego rozwiązania!

W tytułowym wyzwaniu udział weźmie 20 startupów najlepiej ocenionych przez Kapitułę konkursu.

Wyzwanie!

Stwórz krótkie 2-minutowe wideo prezentujące swoje innowacyjne rozwiązanie, zwrócając szczególną uwagę na problem, jakiego ono dotyczy oraz jego znaczenie dla środowiska. Materiał powinien mieć charakter kampanii społecznej zwiększającej świadomość odbiorców na temat wyzwań związanych z koniecznością transformacji energetycznej w kierunku bardziej przyjaznej dla środowiska.

Zadanie!

Startupy z konkursowej dwudziestki nagrają 1-minutowe video pitch’e, które następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej Huawei Startup Challenge. Startup z największą liczbą głosów zostanie nagrodzony tzw. Dziką Kartą i znajdzie się w Finale HSC bez oceny Kapituły!

Wyzwanie Nomad Electric - Data Science!

Nomad Electric poszukuje rozwiązań opartych na data science, które będą wspierać rozwój i efektywność sektora OZE. Skoncentruj się na wykorzystaniu analizy dużych zbiorów danych, uczeniu maszynowym lub AI do identyfikacji trendów, optymalizacji wykorzystania zasobów oraz prognozowania i zarządzania wydajnością systemów OZE. Twoje rozwiązanie powinno być zorientowane na zwiększenie efektywności energetycznej, redukcję kosztów oraz maksymalizację potencjału OZE.

Kapituła konkursu

Organizatorzy

Konkurs realizowany jest przez Huawei i Startup Academy

HUAWEI

Startupy oraz drobne przedsiębiorstwa są dzisiaj największymi innowatorami oraz biznesowymi pionierami obecnych czasów. Coraz więcej startupów poszukuje kompleksowych rozwiązań cyfrowych do rozwoju własnych pomysłów i produktów. Huawei, jako czołowy dostawca rozwiązań w zakresie infrastruktury informatycznej i komunikacyjnej oraz urządzeń inteligentnych, od wielu lat pomaga startupom wykorzystać możliwości, jakie stwarza transformacja cyfrowa.

Mając w ofercie rozwiązania w czterech kluczowych dziedzinach — sieci telekomunikacyjne, IT, urządzenia inteligentne i usługi chmurowe — firma stara się dostarczać urządzenia i rozwiązania cyfrowe wszystkim osobom, firmom i gospodarstwom domowym, tworząc w pełni połączony inteligentny świat.

Jednocześnie ponad 194 tysiące pracowników Huawei angażuje się w tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw i użytkowników, które są wykorzystywane w ponad 170 krajach, docierając tym samym do jednej trzeciej populacji świata. Marka Huawei została założona w 1987 roku i jest w całości własnością pracowników.

STARTUP ACADEMY

Pomagamy dużym firmom generować i wdrażać nowe rozwiązania oraz budować kulturę innowacyjności. Wspieramy samorządy w tworzeniu ekosystemu w którym przedsiębiorcom łatwiej będzie prowadzić swój biznes, a startupom pomagamy zbudować skalowalny model biznesowy oraz pozyskać finansowanie na rozwój.

Jako Startup Academy łączymy duże firmy ze startupami budując platformę efektywnej współpracy między nimi. Tworzymy programy akceleracyjne, w których pomagamy organizacjom generować innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi poprzez kooperację z kreatywnymi i elastycznymi firmami.

Od listopada 2019 roku jesteśmy również Akredytowaną Instytucją Otoczenia Biznesu o profilu Centrum Innowacji, co podkreśla jakość efektów naszej pracy, jako jednostki spełniającej wysokie oczekiwane przez firmy certyfikujące standardy.

NOMAD ELECTRIC - Partner Konkursu

Nomad Electric jest liderem w Polsce w obszarze Operations & Maintenance (O&M) wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych oraz czołowym dostawcą kompleksowych usług z zakresu ich budowy w formule „pod klucz” (EPC). Spółka prowadzi działalność także w innych krajach Unii Europejskiej. Zawarła umowy na obsługę techniczną portfela projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 1,4 GWp. W portfolio projektów EPC posiada ponad 400 MWp.

Nomad Electric zarządza elektrowniami PV poprzez nowoczesne Centrum Monitoringu i wykorzystuje autorskie oprogramowanie SCADA Nomad NX. Spółka stale maksymalizuje rentowność instalacji także dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii takich jak m.in. obrazowanie elektroluminescencyjne, drony wyposażone w kamery termowizyjne i algorytmy Machine Learning.


Patronat honorowy

Partner honorowy

Patron transportowy

Patroni medialni